Евробаланс
Счетоводна къща

Ние сме екип от високо квалифицирани професионалисти и надеждни външни сътрудници, предоставящи цялостни счетоводни, заплати и човешки ресурси, данъчни консултации и услуги, свързани с третирането на криптоактиви.

Три причини, които ни правят различни:

Повечето собственици на бизнес не осъзнават напълно финансовите проблеми в своите компании. Може би някои го правят, но нямат достатъчно познания, за да разберат добре от къде губят пари или пропускат лесни оптимизации. Ние разбираме от това.
Какво предлагаме

Услуги

Счетоводство

• Пълен набор от счетоводни услуги, съобразени с нуждите на вашия бизнес
• Обработка на първични документи
• Осчетоводяване на банкови сметки и касов апарат
• Управление на паричните потоци
• Съгласуване на счетоводни резултати
• Изготвяне и подаване на месечни декларации по ДДС
• Извършване на ревизии и възстановяване на ДДС
• Закриване на отчетните периоди: изготвяне и подаване на статистически отчети, Интрастат и VIES декларации и др.
• Оптимизиране на настоящата счетоводна политика и разработване на подходяща счетоводна методология
• Отчети според изискванията на мениджмънта
• Опростено счетоводство за стартиращи фирми

Заплати

Точна и навременна обработка и отчитане на заплатите
• Повишаване ефективността на основния ви екип чрез аутсорсинг на заплатите към нас и фокусиране върху други приоритетни задачи
• Строга конфиденциалност на информацията
• Изчисляване на заплати, данъци и вноски, бонуси и компенсации
• Изготвяне на банкови електронни нареждания за превеждане на нетно възнаграждение на служителите, данъци и социални осигуровки
• Изготвяне на законоустановени отчетни форми за регулаторните органи
• Подготовка и подаване на фишове за заплати
• Гъвкавост според изискванията на клиента
• Трансфер на данните за заплати в различни документи и файлови формати, каквито клиентът изисква.

Данъчни и финансови съвети за крипто активи

• Счетоводни и услуги за фирми, опериращи с крипто активи, алткоинс, altcoins и НФТ NFT, биткоин Bitcoin, етериум, Ethereum и т.н.
• Консултиране на клиенти, управляващи компании за крипто търговия за входящи и изходящи потоци към FIAT
Данъчно консултиране на клиенти физически лица за търговия с криптоактиви
• Данъчно консултиране на крипто операции
• Използване на криптовалута за закупуване на стока или услуга
• Печалби от крипто, криптоактиви като заплати, доходи от копаене/mining, доходи от залагане/stake или доходи от лихви
• Получаване на криптовалута в резултат на hard fork или airdrop

Данъчно планиране и правни услуги

Широк спектър от данъчни и правни услуги:
• Съвети как да подобрите данъчния си кредит
• Данъчни декларации и решаване на казуси
• Данъчна защита и обжалвания данъчно планиране и пълно корпоративно и частно данъчно консултиране
• Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)
• Учредяване и регистрация на фирма Правни консултации по корпоративно, трудово и частно право

Нашите партньори

Направи запитване