Заплати

Още ослуги
Още информация

Екип от високо квалифицирани професионалисти и надеждни външни сътрудници.

Точна и навременна обработка и отчитане на заплатите

  • Повишаване ефективността на основния ви екип чрез аутсорсинг на заплатите към нас и фокусиране върху други приоритетни задачи
  • Строга конфиденциалност на информацията
  • Изчисляване на заплати, данъци и вноски, бонуси и компенсации
  • Изготвяне на банкови електронни нареждания  за превеждане на нетно възнаграждение на служителите, данъци и социални осигуровки
  • Изготвяне на законоустановени отчетни форми за регулаторните органи
  • Подготовка и подаване на фишове за заплати
  • Гъвкавост според изискванията на клиента
  • Трансфер на данните за заплати в различни документи и файлови формати, каквито клиентът изисква.

Направи запитване