Данъчни и юридически услуги

Още ослуги
Още информация

Екип от високо квалифицирани професионалисти и надеждни външни сътрудници.

Широк спектър от данъчни и правни услуги

  • съвети как да подобрите данъчния си кредит
  • данъчни декларации и решаване на казуси
  • данъчна защита и обжалвания
  • данъчно планиране и пълно корпоративно и частно данъчно консултиране
  • Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)
  • Учредяване и регистрация на фирма
  • Ликвидация на фирми
  • Дю дилиджънс проучване
  • Правни консултации по корпоративно, трудово и частно право

Направи запитване