Счетоводство

Още ослуги
Още информация

Екип от високо квалифицирани професионалисти и надеждни външни сътрудници.

Пълен набор от счетоводни услуги, съобразени с нуждите на вашия бизнес

  • Обработка на първични документи
  • Осчетоводяване на банкови сметки и касов апарат
  • Управление на паричните потоци
  • Съгласуване на счетоводни резултати
  • Изготвяне и подаване на месечни декларации по ДДС
  • Извършване на ревизии и възстановяване на ДДС
  • Закриване на отчетните периоди: изготвяне и подаване на статистически отчети, Интрастат и VIES декларации и др.
  • Оптимизиране на настоящата счетоводна политика и разработване на подходяща счетоводна методология
  • Отчети според изискванията на мениджмънта
  • Опростено счетоводство за стартиращи фирми

Направи запитване