ДДС

Нашият професионален екип предлага пълна гама от ДДС услуги – съвети, регистрация, възстановяване на ДДС и  ДДС проверки. Можете да разчитате на нашите услуги. Без такси и комисиони, събирани от нас като процент от възстановените суми от ДДС!

Данък Добавена Стойност в България:

  • ДДС в България е 20%. Налице е намалена ставка от 9% за туристически услуги.
  • ДДС се дължи върху стоки и услуги в България, както и върху вноса в България.
  • Износът от България е освободен от ДДС.
  • Приходите от финансови услуги, като например за застраховка и банкови услуги са освободени от ДДС. Правните консултации са освободени от ДДС, когато са предмет на условията, посочени в закона.
  • Всеки бизнес, който има оборот над 50 000 лв в предходните 12 месеца трябва да се регистрира по ДДС. Доброволна регистрация е възможно по всяко време.

Контакти:

Централен офис:
България, 1113 София, бул. Цариградско шосе 83,
вход А, офис 1
тел/факс: (02) 980-77-47
office@eurobalance.bg

GPS coordinates: 42°40'35.7"N 23°21'29.2"E