Данъчна защита

Целта на данъчната защита е да подредите вашите финанси, така че да се минимизират данъците

Ние може да ви помогнем в следните случаи:

  • съвети за това как да подобрите Вашия годишен данък
  • данъчно планиране
  • проверка на данъчните изчисления
  • попълване на годишна данъчна декларация
  • подготовка на запитвания и жалби
  • калкулации за корпоративен данък
  • изчисляване на данъци и пълна корпоративна и лична данъчна консултация

Контакти:

Централен офис:
България, 1113 София, бул. Цариградско шосе 83,
вход А, офис 1
тел/факс: (02) 980-77-47
office@eurobalance.bg

GPS coordinates: 42°40'35.7"N 23°21'29.2"E