Юридически услуги

Чрез партньорство с Адвокатско съдружие „Миланова и партньори“, ние можем да Ви предложим комплексни правни услуги, свързани с всички аспекти на Вашия бизнес.

Адвокатско съдружие „Миланова и партньори“ е представител на European Law Firm за България.  Тесa част от най-голямата европейска мрежа от правни кантори предоставящи юридическа помощ във всички европейски държави. Техните адвокати предоставят професионални правни съвети в областта на сливания и придобивания, дялово инвестиране, корпоративно и търговско право, процесуално представителство пред съдебни и арбитражни институции, събиране на вземания, сделки с имоти, трудовоправни  и данъчни консултации.

Основополагащ принцип на тяхната работата е да предоставят професионални съвети, съобразени с нуждите на клиентите и  целящи постигането на желаните от тях конкретни резултати.

Те подхождат към разрешаване на казусите на клиентите на базата на задълбочено разбиране на специфичните нужди на бизнеса на всеки един от тях.

Контакти:

Централен офис:
България, 1113 София, бул. Цариградско шосе 83,
вход А, офис 1
тел/факс: (02) 980-77-47
office@eurobalance.bg

GPS coordinates: 42°40'35.7"N 23°21'29.2"E