Европейска Счетоводна Асоциация

Европейска Счетоводна Асоциация – създадена през 1977

Европейската Счетоводна асоциация (ЕСА) има за цел да се свърже заедно в цяла Европа общноста на счетоводните учени и изследователи, за да се осигури платформа за по-широкото разпространение на европейската счетоводна изследвания, и да стимулира и подобрява научните изследвания, за да се гарантира развитието и насърчаването на счетоводството, както и подобряване на уменията за преподаване.

Асоциацията също така има за цел развитието на отношенията с всички други професионални и научно-изследователски ориентирани асоциации, които са активни в областта на счетоводството, както и с Европейски или международни комисии и органи във връзка с вземането на политически решения в тази област.

От създаването си през 1977 г., EСA е имала голямо влияние върху счетоводната изследователска общност в цяла Европа. Отминали са дните, когато само няколко счетоводни учени са познавали колегите си в други страни … EСA създаде серия от мрежи, които обединяват всички счетоводни изследователите, заинтересовани в по-широка европейска концепция на техните предмет и изследователски интереси.

Счетоводна къща Евробаланс е редовен член на Европейската Счетоводна Асоциация от 2011.

Контакти:

Централен офис:
България, 1113 София, бул. Цариградско шосе 83,
вход А, офис 1
тел/факс: (02) 980-77-47
office@eurobalance.bg

GPS coordinates: 42°40'35.7"N 23°21'29.2"E