Партньорство

Ние в Счетоводна къща Евробаланс, високо ценим нашите партньорства с различните институции, неправителствени организации и дружества. На база връзките между партньорствата и организациите, се стимулира подкрепата от колеги и осведомяване на по-широк кръг организации-членки и заинтересовани професионални кръгове за новите перспективи и идеи.

Можете да се запознаете с подробноси за нашите партньорства с Асоциацията на Специализираните Счетоводни Предприятия, ДАНС,  Комисията за Защита на Личните Данни.

Partnership

 

Контакти:

Централен офис:
България, 1113 София, бул. Цариградско шосе 83,
вход А, офис 1
тел/факс: (02) 980-77-47
office@eurobalance.bg

GPS coordinates: 42°40'35.7"N 23°21'29.2"E