Цени

Данни за контакт

Компания

Лице за контакт

Телефон

Email

Общи данни

Основна дейност

Правна форма

Брой на персонала

Вие се интересувате от

Допълнителни услуги

Други услуги

Обеми и брой

Приходни документи (месечно)

Разходни документи (месечно)

Дълготрайни активи

Касови апарати

Магазини, офиси, други

Как е организирано счетоводството Ви до момента?

Други коментари

Контакти:

Централен офис:
България, 1113 София, бул. Цариградско шосе 83,
вход А, офис 1
тел/факс: (02) 980-77-47
office@eurobalance.bg

GPS coordinates: 42°40'35.7"N 23°21'29.2"E