Контакти

Централен офис:
гр. София 1113, бул. Цариградско шосе 83, вход А, офис 1
тел/факс: (02) 980-77-47
e-mail:  office@eurobalance.bg
 
GPS координати: E: 23° 19′ 18.34”  N: 42° 41′ 03.15”
  

Вашето име (задължително)

Вашият email адрес (задължително)

Относно

Вашето съобщение

 

Контакти:

Централен офис:
България, 1113 София, бул. Цариградско шосе 83,
вход А, офис 1
тел/факс: (02) 980-77-47
office@eurobalance.bg

GPS coordinates: 42°40'35.7"N 23°21'29.2"E