Клиенти

Счетоводна къща Евробаланс успешно предоставя на своите клинти – дружества с българско и международно участие, голям набор от финансово-счетоводни услуги. Сред клиентите ни се открояват утвърдени инвеститори от Дания, Холандия, Финландия, Германия, Австрия, Великобритания, Франция, Унгария, Чехия, Полша, Гърция и Румъния.

Сред нашите клиенти има физически и юридически лица, дружества с нестопанска цел, компании от широка палитра отрасли като търговия, услуги, туризъм, ресторантьорството, рекламата, IT технологии, инженерингова и проучвателна дейнст, финансови услуги, възобновяемите енергийни източници.

Имаме клиенти в най-големите градове на България – София, Пловдив, Варна, Бургас.

Свържете се с нас и се присъединете!


Контакти:

Централен офис:
България, 1113 София, бул. Цариградско шосе 83,
вход А, офис 1
тел/факс: (02) 980-77-47
office@eurobalance.bg

GPS coordinates: 42°40'35.7"N 23°21'29.2"E