Новини

НАП изпраща е-писма до земеделските стопани

НАП започна изпращането на електронни писма до земеделски стопани, при които са установени разминавания между данните за изплатени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“ и декларираните суми пред приходната агенция. Заедно с уведомленията за…

Read more

Договаряне без предварително обявление 00530-2018-0086 “Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – В и К за нуждите на ТД на НАП Пловдив, на територията на общините Пловдив и Карлово“

 

Решение № РД-44-17/10.09.2018г. за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление по ОП 10.09.2018
Връзка към АОП

 

Read more

Открита процедура „Извършване на абонаментна поддръжка и ремонт на пътнически и товарни асансьори /включително доставка на резервни части, възли, детайли, материали и консумативи/, обслужващи административните сгради на ТД на НАП Пловдив в градовете Стара Загора, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Пловдив, според зададените технически параметри и приложените технически спецификации на поръчката” разделена на 5 обособени позиции

.

Read more

Временни прекъсвания на електрозахранването на офиса на НАП в Хасково днес

Временни прекъсвания в работата с клиенти ще има днес в офиса на НАП в Хасково днес – 4 септември, заради профилактика на електрозахранването.
Прекъсванията ще бъдат в следните часови диапазони: от 11.30 до 12.00 часа, от 13.30 до 14.00 часа и от 15.00…

Read more

120 млн. лв. доход от субсидии не са декларирани пред НАП от земеделци

50 000 регистрирани земеделски производители са получили субсидии в общ размер 120 млн. лв. през 2017 г., не са подали данъчни декларации и не са платили данъци и осигуровки върху тях, стана ясно след като НАП получи данни от Държавен фонд „…

Read more

Открита процедура „Развитие и поддръжка на информационна система „Вътрешни регламенти“

.

Read more

Открита процедура „Доставка на монитори“

.

Read more

Oткрита процедура “Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за административните сгради на ТД на НАП Бургас в гр. Бургас, гр. Поморие, гр. Сливен и гр. Ямбол“

.

Read more

Oткрита процедура „Закупуване на хардуер и лицензи за нуждите на Системата за управление на Информационния център (ИЦ) на НАП”.

.

Read more

Открита процедура „Денонощна, физическа, невъоръжена охрана на административната сграда на офис Враца, находяща в гр. Враца, ул. „В. Кънчов” № 86 и ремонт и поддържане на аудиовизуална техника и оптични уреди“

.

Read more

Контакти:

Централен офис:
България, 1113 София, бул. Цариградско шосе 83,
вход А, офис 1
тел/факс: (02) 980-77-47
office@eurobalance.bg

GPS coordinates: 42°40'35.7"N 23°21'29.2"E