Новини

Публикувана е нова декларация за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили

Публикувана е НОВА! Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили.
Рубрика Документи за и…

Read more

Актуализиран е списък на оценителите на Националната агенция за приходите по чл. 235, ал.1 от ДОПК

Списък на оценителите на Националната агенция за приходите по чл. 235, ал.1 от ДОПК.
Рубрика Оценители
 

Read more

Намаляваме данъците на половина с дарение за лечение на деца

С до 50% може да се намали данъчната основа с дарение в полза на Центъра „Фонд за асистирана репродукция” и/или Центъра „Фонд за леч…

Read more

ЦУ на НАП обявява конкурс за експертни длъжности в дирекция "Събиране"

ЦУ на НАП обявява конкурс  за  1 /една/ щатна бройка от длъжност „ главен експерт по приходите”,  1 /една/ щатна бройка от д

Read more

До 31 януари може да се променя вида на осигуряването

До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, напомнят от НАП. Саомоосигуряващите се лица задължител

Read more

Публикувани са служебни бележки по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и "Сметка за изплатени суми"

В рубрика “Документи за физически лица” и рубрика “Документи за юридически лица” са публикувани:

Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 о

Read more

Договорени са с 15% по-високи осигурителните прагове в леката промишленост

Минималният осигурителен доход в леката промишленост за 2013 г. да бъде с 15% по-висок от договорения за 2012 […]

Read more

Варна е подписала 34 проекта за 349 млн. лв.

Към днешна дата Община Варна е подписала 34 проекта на обща стойност 349 млн. лв. Работата по проектите […]

Read more

75 на сто по-висока такса “смет” в Добрич

На редовното си заседание преди лятната ваканция Общинският съвет – Добрич, чрез гласовете на управляващото мнозинство от ГЕРБ […]

Read more

НАП звъни на близо 30 000 души до края на годината

НАП напомня за забавени данъци или забравена декларация До края на годината 28 000 граждани ще получат обаждане […]

Read more
Page 202 of 204« First...170180190«200201202203204»

Контакти:

Централен офис:
България, 1113 София, бул. Цариградско шосе 83,
вход А, офис 1
тел/факс: (02) 980-77-47
office@eurobalance.bg

GPS coordinates: 42°40'35.7"N 23°21'29.2"E