Новини

Становище за размера и срока за заплащане на алтернативен данък от организаторите на хазартни игри

Във връзка с поставени от организатори на хазартни игри въпроси, свързани със срока за заплащане на алтернативен данък по ЗКПО и с възможността данъкът да бъде преизчислен, предвид спирането на дейността на игрални казина и зали в изпълнение на ме…

Read more

Становище за размера и срока за заплащане на алтернативен данък от организаторите на хазартни игри

Във връзка с поставени от организатори на хазартни игри въпроси, свързани със срока за заплащане на алтернативен данък по ЗКПО и с възможността данъкът да бъде преизчислен, предвид спирането на дейността на игрални казина и зали в изпълнение на мерките…

Read more

Днес изтича срокът за деклариране на авансови вноски за корпоративен данък

Юридическите лица, които имат задължение да внасят авансови вноски за корпоративен данък имат времето до полунощ на 15 април, за да подадат годишната декларация за облагане с корпоративни данъци в частта й за авансови вноски. Декларацията се подава по …

Read more

Днес изтича срокът за деклариране на авансови вноски за корпоративен данък

Юридическите лица, които имат задължение да внасят авансови вноски за корпоративен данък имат времето до полунощ на 15 април, за да подадат годишната декларация за облагане с корпоративни данъци в частта й за авансови вноски. Декларацията се подава по …

Read more

Увеличен е несеквестируемият доход по ДОПК на 610 лева

С промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се увеличи повече от два пъти размера на паричните средства, върху които публичните изпълнители не могат да налагат запор, т.нар. несеквестируеми доходи.
От 09.04.2020 запори…

Read more

Увеличен е несеквестируемият доход по ДОПК на 610 лева

С промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се увеличи повече от два пъти размера на паричните средства, върху които публичните изпълнители не могат да налагат запор, т.нар. несеквестируеми доходи.
От 09.04.2020 запори…

Read more

Нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Ислямска република Пакистан, приложима от 01.01.2021 г.

Национална агенция за приходите уведомява своите клиенти, че на 20 февруари 2020 г. влезе в сила нова СИДДО между България и Пакистан 10.04.2020. Спогодбата е обнародвана в ДВ бр. 22 от 13 март 2020 г. и се прилага от 1 януари 2021 г. по отношение на д…

Read more

Две нови електронни услуги пуска НАП

Националната агенция за приходите ще обменя електронно информация с банки, застрахователи, общини и други ведомства във връзка с извършвани ревизии и проверки на техни клиенти. Това е възможно с внедряването на две нови електронни услуги, достъпни с кв…

Read more

Две нови електронни услуги пуска НАП

Националната агенция за приходите ще обменя електронно информация с банки, застрахователи, общини и други ведомства във връзка с извършвани ревизии и проверки на техни клиенти. Това е възможно с внедряването на две нови електронни услуги, достъпни с кв…

Read more

Над 200 000 подадоха годишните си данъчни декларации

Доходите на физически лица се обявяват до края на април
Над 200 000 души са подали годишните си данъчни декларации за облагане на доходите, съобщиха от Национална агенция за приходите.
Крайната дата за подаването на декларации за доходите на физич…

Read more

Контакти:

Централен офис:
България, 1113 София, бул. Цариградско шосе 83,
вход А, офис 1
тел/факс: (02) 980-77-47
office@eurobalance.bg

GPS coordinates: 42°40'35.7"N 23°21'29.2"E