Новини

Овобождаване от ДДС вноса от трети страни на стоки, необходими за борба с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г.

С Решение (ЕС) 2020/491 на Комисията, прието от Колежа на комисарите на 3.04.2020 г., държавите членки се упълномощават да освобождават от вносни мита и данък върху добавената стойност вноса от трети страни на стоки, необходими за борба с последиците о…

Read more

Освобождаване от ДДС вноса от трети страни на стоки, необходими за борба с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г.

С Решение (ЕС) 2020/491 на Комисията, прието от Колежа на комисарите на 3.04.2020 г., държавите членки се упълномощават да освобождават от вносни мита и данък върху добавената стойност вноса от трети страни на стоки, необходими за борба с последиц…

Read more

Променена ставка по ДДС в Испания

Считано от 23 април 2020 г. в Испания ще бъде прилагана ставка от 4% за книги, вестници и списания, дори когато те се считат за услуги предоставяни по електронен път. Това премахва разликата в данъчните ставки на ДДС между физически и електронни книги….

Read more

Публикувани са наръчници за данъците върху доходите на физически лица и по корпоративното подоходно облагане

Актуален Наръчник за данъците върху доходите на физическите лица за 2020 г. и Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2020 може да видите в рубрика “Становища, указания, наръчници”
 …

Read more

Заявяваме ПИК на НАП по имейл или с обаждане по телефона, получаваме го в избран офис на приходната агенция

 Близо 900 000 използват кода
Потребителите, които искат да им бъде издаден персонален идентификационен код (ПИК) от НАП, могат да го заявят с обаждане на информационния телефон на приходната агенция: 0700 18 700, на имейл: infocenter@nr…

Read more

Заявяваме ПИК на НАП по имейл или с обаждане по телефона, получаваме го в избран офис на приходната агенция

Близо 900 000 използват кода
Потребителите, които искат да им бъде издаден персонален идентификационен код (ПИК) от НАП, могат да го заявят с обаждане на информационния телефон на приходната агенция: 0700 18 700, на имейл: infocenter@nra.bg, …

Read more

Срокът за обявяване на доходите е 30 април

Еднолични търговци и земеделски стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, декларират и внасят данъци и осигурителни вноски до края на юни
Над 230 000 души са подали годишните си данъчни декларации за облагане на доходите по електроне…

Read more

Срокът за обявяване на доходите е 30 април

Еднолични търговци и земеделски стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, декларират и внасят данъци и осигурителни вноски до края на юни
Над 230 000 души са подали годишните си данъчни декларации за облагане на доходите по електроне…

Read more

Становище на НАП относно сроковете за деклариране и внасяне на данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

Във връзка с наближаващи крайни срокове за деклариране и внасяне на данъци и осигурителни вноски, НАП издаде 
Становище №20-00-71/21.04.2020 г. относно срокове за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и прилагане на чл. 6, ал…

Read more

Становище на НАП относно сроковете за деклариране и внасяне на данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

Във връзка с наближаващи крайни срокове за деклариране и внасяне на данъци и осигурителни вноски, НАП издаде 
Становище №20-00-71/21.04.2020 г. относно срокове за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и прилагане на чл. 6, ал…

Read more

Контакти:

Централен офис:
България, 1113 София, бул. Цариградско шосе 83,
вход А, офис 1
тел/факс: (02) 980-77-47
office@eurobalance.bg

GPS coordinates: 42°40'35.7"N 23°21'29.2"E