Новини

Публична покана № 9040083 "Доставка на външни гуми за служебните автомобили на ТД на НАП Велико Търново, офис Видин, офис Враца, офис Габрово, офис Ловеч и офис Плевен при ТД на НАП Велико Търново" – ОТТЕГЛЕНА

Публична покана № 9040083 и приложенията към нея 23.03.2015
Връзка към АОП
изх.№2944/23.03.2015 г
Съобщение за оттеглена покана № 9040083 25.03.2015

 
 

Read more

Процедура 00530-2015-0009 “Доставка на топлинна енергия за нуждите на Офис Плевен при ТД на НАП Велико Търново в административните сгради, находящи се на адрес ул. ”Дойран” № 43, ул. "Дойран" № 160 и ул. "Васил Левски" № 152 за срок от 24 месеца, считано от 01.10.2015г."

Решение и приложения 19.03.2015
Линк към АОП
Становище за осъществен предварителен контрол по ОП 27.03.2015

Read more

Процедура 00530-2015-0010 “Доставка на топлинна енергия за нуждите на Офис Враца при ТД на НАП Велико Търново в административната сграда на ул. ”Васил Кънчов” № 86 и ІІІ етаж от административна сграда на ул. „Петропавловска” № 43 за срок от 24 месеца, считано от 01.08.2015г.”

Решение и приложения 19.03.2015 
Линк към АОП
Становище за осъществен предварителен контрол по ОП 27.03.2015

Read more

В четвъртък офисът на НАП в Плевен ще работи с клиенти след 10 часа

Уважаеми клиенти,
В четвъртък, на 19 март 2015 г., офисът на НАП Плевен няма да работи с граждани и фирми в периода от 9.00 ч. до 10.00 ч. поради пр

Read more

На 31 март изтича срокът за подаване на корпоративните декларации

70 на сто от всички подадени до този момент декларации за облагане с корпоративни данъци са подадени по електронен път, подписани с електр

Read more

Пловдивчанин получил фалшива покана за плащане от името на НАП

Възрастен пловдивчанин получил фалшива покана за доброволно изпълнение, показа проверка на НАП. В документа са посочени несъществува

Read more

Утвърдени са структуриран формат на информацията от е-регистър от ЗДДС и формат за подаване на справка-декларация за прилагане на специалния режим в Съюза по чл.159б, ал. 4 от ЗДДС

Публукувани са:
Заповед № ЗЦУ-234/05.03.2015 г. относно утвърден структуриран формат от електронния регистър от ЗДДССпецификации на XML схема на …

Read more

Процедура 00530-2015-0008 „Закупуване на 30 броя /чрез доставки и/или зареждане на карти/ абонаментни превозни документи за пътуване по редовни тарифи в обществен градски транспорт за цялата градска мрежа на територията на гр. Благоевград за едногодишен период за нуждите на офис Благоевград към ТД на НАП София”

Решение, обявление за откриване на процедурата и документация за участие 18.03.2015
Линк към АОП

Read more

Публична покана 9039807„Доставка на външни гуми за леки автомобили за ТД на НАП гр.Бургас”

Публична покана № 9039807 и приложенията към нея  16.03.2015
Връзка към АОП
Изх.№ РД 153/16.03.2015 
НАП отваря ценови оферти 23.03.2015

 

Read more

Подаваме всички декларации за физически лица с персонален код

220 000 граждани са направили 4 млн. онлайн справки с ПИК
Клиентите на НАП вече могат да променят персоналния си идентификационен код (ПИК)….

Read more

Контакти:

Централен офис:
България, 1113 София, бул. Цариградско шосе 83,
вход А, офис 1
тел/факс: (02) 980-77-47
office@eurobalance.bg

GPS coordinates: 42°40'35.7"N 23°21'29.2"E