Мисия и визия

 ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

 Обслужвайки десетки клиенти от различни браншове, за нас няма тайни в  счетоводството и данъците. Нашите служители имат богат опит, който умело прилагат в работата с нашите клиенти.

ОТГОВОРНОСТ

В нашите договори с клиентите е лимитирана отговорността за всички грешки по наша вина. Това не може да бъде уговорено с никой главен счетоводител на трудов договор.

ЛОЯЛНОСТ

Ние правим всичко необходимо, за да защитим правата на клиентите си пред данъчната администрация, осигурителния институт и други местни институции, постигайки винаги оптимални решения и резултати.

ИЗГОДА

Възнаграждението, което бихте ни заплащали, е значително по-малко от разходите за Вашите счетоводители, техните работни места и компютри, нужния им софтуер, консумативи, абонаменти и обучения.

ГЪВКАВОСТ

Ние предлагаме изключителна гъвкавост и бързина в своята работа и за разлика от служителите, наети по трудов договор, ние не излизаме в отпуск и не боледуваме.

Ние обслужваме клиентите си с удоволствие !

 

Контакти:

Централен офис:
България, 1113 София, бул. Цариградско шосе 83,
вход А, офис 1
тел/факс: (02) 980-77-47
office@eurobalance.bg

GPS coordinates: 42°40'35.7"N 23°21'29.2"E