Полезни връзки

Полезни връзки

Българска данъчна администрация

Държавните институции, които играят най-важна роля върху бизнеса в България са:

Национална агенция по приходите

Национален осигурителен институт

Национална здравноосигурителна каса

Национална агенция митница

Комисия за защита на личните данни

Национален статистически институт

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

Други полезни държавни портали

Държавен вестник

Правен портал на Министерския съвет

Портал за достъп до електронни административни услуги

Портал за обществени консултации на Министерския съвет

Специализиране портали

Специализиран сайт за счетоводство „Одит Инфо”

Експертния сайт balans.bg

Ведомост инфо

Специализиран счетоводен сайт Tax.bg

Българският правен портал Lex.bg

Обменни курсове

Ако се интересувате от официалните текущи обмени курсове на различните валути към българския лев, или искате да проверите обменен курс за стари периоди вие може да посетите страницата на Българска народна банка .

Търговски регистър

Подробна информация за всяка българска компания можете да намерите на страницата на Търговския регистър. Информация е безплатна. Търговския регистър е част то Българската Агенция по вписванията. Използвайки страницата на Търговския регистър вие можете да:

  • Направите проверка за свободно име за нова компания;
  • Проверите каква информация е публикувана за вашата фирма;
  • Или да получите подробна информацията за вашите настоящи или бъдещи партньори
  • Видите учредителните документи на всяка фирма;
  • Видите публикуваните годишни финансови отчети на всяка фирма;

Издатели на електронни подписи

Ако вие е необходим електронен подпис и до сега не сте ползвали такъв, ето бързи връзки към основните доставчици на електронни подписи в България.

InfoNotary

БОРИКА – БанкСервиз

Информационно обслужване

Контакти:

Централен офис:
България, 1113 София, бул. Цариградско шосе 83,
вход А, офис 1
тел/факс: (02) 980-77-47
office@eurobalance.bg

GPS coordinates: 42°40'35.7"N 23°21'29.2"E