Новини

Нова версия на офлайн модула за Интрастат оператора МИО за 2018 година

Публикувана е новата версия на офлайн модула за Интрастат оператора МИО за 2018 година. Интрастат операторите, които ползват офлайн модула МИО (Модул за интрастат оператора), е необходимо да инсталират версията на продукта за 2018 година.
Актуализирани…

Read more

Безработните дължат месечно по 20,40 лв. за здравни вноски

От 1 януари 2018 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на …

Read more

Договаряне без предварително обявление 00530-2018-0006 “Доставка на природен газ за сградата на УЦ на НАП Банкя”

Решение за откриване на ОП 30.01.2018
Връзка към АОП

Read more

Обновена е версията на програмен продукт за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6

Публикувана е обновена версия на програмния продукт за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6, заедно с ръководство за инсталация и ръководство за потребителяза ползване на продукта.
Рубрика Деклараци…

Read more

Обществена поръчка 9072531 „Доставка на метални шкафове и каси за нуждите на ТД на НАП София”

 

Обява изх. № 97-00-1/29.01.2018 г. по ОП 29.01.2018
Информация за публикувана в Профила на купувача обява изх. № 97-00-1/29.01.2018 г. по ОП 29.01.2018
Връзка към АОП

 …

Read more

Фирмите подават декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2017 г., ако са удържали авансов данък

Документите се представят пред НАП до 31  януари 2018 г
До края на януари 2018 г. предприятията и самоосигуряващи се лица, които през четвъртото тримесечие на 2017 година са платили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или…

Read more

Открита процедура 00530-2018-0005 „Доставка на природен газ за нуждите на офис Габрово при ТД на НАП Велико Търново”

.

Read more

НАП напомня на клиентите за отстъпката при подаване на декларацията за доходите по електронен път

НАП започна изпращането на близо 174 хиляди електронни писма до клиентите си, за да ги уведоми за променения ред за ползването на отстъпката при подаване на годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица (по чл. 50 от ЗДДФЛ). …

Read more

Българската и гръцката данъчни администрации подобряват обмена на информация за борба с данъчните измами

Ръководителите на приходните агенции на България – Галя Димитрова, и на Гърция – Джордж Пицилис, се срещнаха в края на миналата седмица в Атина в продължение на визитата на гръцка делегация от октомври миналата година. Целта на разговорите беше да прод…

Read more

Публикувано е становище по Спогодбата за социално сигурност между Република България и Тунизийската република

Публикувано е становище за определяне на приложимото законодателство по Спогодбата за социално сигурност между Република България и Тунизийската република и удостоверение към него.
Рубрика Координация на системи за социална сигурност…

Read more

Контакти:

Централен офис:
България, 1113 София, бул. Цариградско шосе 83,
вход А, офис 1
тел/факс: (02) 980-77-47
office@eurobalance.bg

GPS coordinates: 42°40'35.7"N 23°21'29.2"E