Новини

Политика по защита на личните данни в НАП

Съобразно изискванията на влезлия в сила Общ регламент за защита на личните данни на ЕС, Национална агенция за приходите е предприела мерки за гарантиране на сигурността при обработването на лични данни на клиентите си. В тази връзка е публикувана акту…

Read more

Открита процедура „Поддържане и развитие на Информационна система „Взаимна помощ при събиране” – MARC“

.

Read more

Открита процедура „Доставка на преносими компютри“

.

Read more

Открита процедура „Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи“

.

Read more

От днес проверяваме здравния си статус с втори идентификатор

От 23 май 2018 г. гражданите ще правят справка за здравноосигурителния си статус освен с ЕГН и с въвеждането на дата на раждане. Промяната се налага поради влизането в сила на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата и о…

Read more

Публикувано е становище относно изменението на чл. 19 от ДОПК за отговорността на трето лице за непогасените данъчни и осигурителни задължения на друго данъчно задължено лице

В Законодателство/Данъци/Становища, указания и наръчници е публикувано:
 Становище № 20-00-87 от 20.05.2018 г. относно изменението на чл. 19 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс относно отговорността на трето лице за непогасените данъчни и …

Read more

Публикуван е наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя 2018 г.

В Законодателство/Осигуряване/Становища, указания, инструкции е публикуван:
Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя – 2018 г….

Read more

Обява 9076310 „Абонаментно обслужване и ремонт на пожароизвестителни системи, монтирани в сгради, стопанисвани от НАП“, разделена в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – „Абонаментно обслужване и ремонт на пожароизвестителни системи, монтирани в сгради, стопанисвани от ЦУ на НАП“ с адрес: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52; ул. „Врабча“ № 23 и бул. „Хр. Ботев“ №17”. Обособена позиция №2 – „Абонаментно обслужване и ремонт на пожароизвестителна система, монтирана в сграда, стопанисвана от ТД на НАП ГДО“, с адрес: гр. София, ул. „Аксаков“ № 29“

Информация за публикувана обява Е-12-00-318/21.05.2018 г. по ОП 21.05.2018
Връзка към АОП

Read more

Обява 9076238 “Абонаментни услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация за нуждите на ЦУ на НАП, УЦ на НАП Банкя, УЦ на НАП Боровец и ТД на НАП ГДО”, в четири самостоятелно обособени позиции”

Обява № ЗОП-12-00-4/18.05.2018 г. и приложенията към нея  18.05.2018
Връзка към АОП

Read more

Пламен Димитров е новият заместник изпълнителен директор на НАП

Пламен Димитров, който до момента изпълняваше длъжността заместник-директор на дирекция „Контрол“ в Централно управление на НАП, е назначен от министъра на финансите за заместник изпълнителен директор. Ресорът на г-н Димитров включва дирекц…

Read more

Контакти:

Централен офис:
България, 1113 София, бул. Цариградско шосе 83,
вход А, офис 1
тел/факс: (02) 980-77-47
office@eurobalance.bg

GPS coordinates: 42°40'35.7"N 23°21'29.2"E