Новини

Обява 9094777 „Доставка на компютърни аксесоари и принадлежности за нуждите на ТД на НАП Велико Търново“

 

Обява и документация по ОП 25.11.2019
Връзка към АОП

 

Read more

Публикувани са нови документи и образци на служебни бележки по Закона за данъците върху доходите на физически лица

Публикувани са утвърдени нови образци на служебни бележки и документи по Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/:
Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ
Служебна бележка по чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ
Служебна бележка по чл. 45, ал. …

Read more

Възможи са временни затруднения при достъпа до е-услугите на НАП между 9:00 и 17:00 ч. на 23.11.2019 г.

Уважаеми потребители,
Поради профилактика на трансформаторен пост, обслужващ Министерство на финансите, на 23 ноември от 9:00 до 17:00 часа ще има временно прекъсване на електрозахранването. В този часови диапазон са възможни затруднения при ползването…

Read more

Договаряне без предварително обявление по ОП 00530-2019-0084 „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по регулирани цени за административните сгради на офиси Видин, Враца, Монтана и Плевен при ТД на НАП В. Търново“.

Решение №33 от 20.11.2019 г. за откриване на процедура по ОП 20.11.2019
Връзка към АОП

Read more

Открита процедура „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на стенни инверторни климатици за работни помещения в административни сгради на ТД на НАП София”

.

Read more

Офисът на НАП в Пазарджик от днес е с нов директор

Заместник-директорът на ТД на НАП Пловдив Иван Видов представи пред служителите на офис Пазарджик новия стар директор на офиса  – Петко Петков. Г-н Петков се завърна, за  да оглави структурата на НАП, след като се отказа от …

Read more

Обществена поръчка “Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на НАП“ в пет обособени позиции

 

Покана за подаване на оферти и документации по обособена позиция №1 14.11.2019
Покана за подаване на оферти и документации по обособена позиция №2 14.11.2019
Покана за подаване на оферти и документации по обособена позиция №3 14.11.2019
Покана…

Read more

НАП провежда ежегодното си социологическо проучване

Националната агенция за приходите започна ежегодното проучване на тема „Спазване на данъчно-осигурителните задължения”. Проучването се провежда сред юридически лица и граждани и е национално представително. НАП изследва нагласите на клиенти…

Read more

НАП разяснява изискванията към софтуерите за продажби и касови апарати

Експерти на НАП участват в поредица от семинари,  за разясняване на изискванията на Наредба Н-18 към софтуерите за продажби и касови апарати в Бургас, Варна, Пловдив и Велико Търново. Над 700 души участваха в първите два семинара в Бургас и Пловди…

Read more

НАП организира семинари за прилагането на Наредба Н18 в Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново

Националната агенция за приходите започва поредица от семинари в градовете Бургас, Варна, Пловдив, и Велико Търново. Поводът е наближаващите крайни срокове за привеждане дейността на търговците в съответствие с изискванията на Наредба Н-18. В пряк диал…

Read more

Контакти:

Централен офис:
България, 1113 София, бул. Цариградско шосе 83,
вход А, офис 1
тел/факс: (02) 980-77-47
office@eurobalance.bg

GPS coordinates: 42°40'35.7"N 23°21'29.2"E