News

Обява 9083284 „Услуги по измиване и почистване на моторни превозни средства /МПС/ на офис Габрово и офис Ловеч при ТД на НАП Велико Търново, съгласно обособени позиции от №1 до №2”

 

Обява №9/20.11.2018 г. по ОП 20.11.2018
Връзка към АОП

 

Read more

Публично състезание 00530-2018-0113 „Доставка и монтаж на система за контрол на достъпа с отчитане на работното време“

Документация за участие, решение за откриване на процедурата и обявление по ОП 20.11.2018
Връзка към АОП

Read more

Обществена поръчка “Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на НАП“ в четири обособени позиции

.

Read more

В две автошколи са установени нарушения

Служители на ГДНП, НАП и ИАА проведоха съвместна проверка
В две автошколи в Пловдив и в Пазарджик са констатирани нарушения след операция, проведена 13 и 14 ноември от служители от “Икономическа полиция”, ГДНП, Национална агенция за приходите и Изпълни…

Read more

20 дни до голямата награда от 50 000 лева в Лотарията с касови бележки

Над 28 милиона касови бележки са регистрирани до този момент за участие в надпреварата за 50 000 лв., голямата награда във втория сезон на Лотарията с касови бележки на НАП. Фискалните бонове, записани в играта до сега, са на обща стойност 388 млн…

Read more

Публично състезание 00530-2018-0112 „Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации на сгради за нуждите на ТД на НАП София и нейните офиси, разположени на територията на гр. София, Софийска област, област Благоевград, област Кюстендил и област Перник”

Решение № 16/14.11.2018 за откриване на процедура, обявление за поръчка и документация по ОП 14.11.2018
Връзка към АОП 

 

Read more

Масови нарушения в бензиностанции разкриха съвместни проверки на МВР, НАП, Агенция „Митници“ и БИМ

Сериозни нарушения на законодателството са открити във всички бензиностанции – обект на съвместни проверки на Агенция „Митници“, МВР, НАП и Българския институт по метрология (БИМ) през изминалата седмица. И петте обекта, които се намират на…

Read more

Обява “Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация при необходимост в сградите (и прилежащите към тях площи) на ТД на НАП Бургас, в гр. Бургас, УБ Поморие, гр. Сливен и гр. Ямбол ”

.

Read more

Договаряне без предварително обявление 00530-2018-0111 „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по регулирани цени за административните сгради на офиси Видин, Враца, Монтана и Плевен при ТД на НАП В. Търново“

Решение №34 от 12.11.2018г. за откриване на процедура по ОП 12.11.2018
Връзка към АОП 

Read more

публично състезание „Услуги по ремонт и поддръжка на система за контрол на достъпа и работното време и система за видеонаблюдение, находящи се в административната сграда на офис Видин при ТД на НАП Велико Търново“

.

Read more

Contact us:

Head Office:
Bulgaria, Sofia 1113, Boulevard Tsarigradsko shose 83,
Entr. A, Office A
Tel/fax +359 2 980-77-47
office@eurobalance.bg

GPS coordinates: 42°40'35.7"N 23°21'29.2"E