Новини

Открита процедура „Доставка и монтаж на инверторни стенни климатици за работни помещения в административни сгради на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване Добрич, Разград, Силистра и Шумен”

.

Read more

Всички заявления и уведомления за е-услугите на НАП вече се подават във всички офиси на Агенцията

Всички заявления  и уведомления за ползване на електронните услуги на НАП с квалифициран електронен подпис ще могат да се подават във всеки офис на НАП, без значение кой е компетентният на дружеството или физическото лице. До сега тези документи с…

Read more

Обява 9074729 „Абонаментно поддържане (включително доставка на резервни части и консумативи при необходимост) на пожароизвестителни инсталации (ПИИ), към пожароизвестителни централи в административните сгради на офиси за обслужване Русе и Шумен при ТД на НАП Варна, по обособени позиции“

Обява изх. № ЗОП-100-2/10.04.2018 г. и приложения към нея 10.04.2018
Връзка към АОП

Read more

Обява 9074747 „Поддържане на техническите средства в АИС на ЦУ на НАП, в които се създава, обработва и съхранява класифицирана информация“

Обява № ЗОП-12-00-3/10.04.2018 г. и приложенията към нея 10.04.2018
Връзка към АОП

Read more

Открита процедура „Техническо обслужване и ремонт при необходимост (доставка и монтаж на консумативи и резервни части) на климатична и вентилационна техника на следните адреси: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” №52, ул. „Врабча“ №23 и гр. Банкя, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №31“

.

Read more

Открита процедура „Изработка и доставка на униформено облекло и обувки за служители от дирекция „Фискален контрол” в четири обособени позиции …“

.

Read more

Обява 9074609 „Услуги свързани с измиване и почистване на служебните автомобили на ТД на НАП София”

Обява изх. № 97-00-6/04.04.2018 г. ведно с Приложения № 1 до № 12 към нея по ОП 04.04.2018
Информация за публикувана в профила на купувача обява по ОП 04.04.2018
Връзка към АОП

 …

Read more

Обява „Обновяване на работни помещения в административната сграда ТД на НАП София, дирекция “Контрол” с адрес: гр. София , ул. “Аксаков” №31”

 

Обява изх. № 97-00-5/03.04.2018 г. ведно с Приложения № 1 до № 12 към нея по ОП 03.04.2018
Информация за публикувана в профила на купувача обява обява по ОП 03.04.2018
Връзка към АОП

 …

Read more

Достъпна е нова версия на информационна система MOSS

Публикувана е нова версия на информационна система MOSS – режим извън Съюза за неустановени на територията на ЕС лица. Входът в системата е достъпен тук и в рубрика MOSS – режим извън ЕС.
Повече за правилата за облагане с ДДС на до…

Read more

Открита процедура „Доставка на стенни инверторни климатици за работни помещения в административни сгради на ТД на НАП София”

.

Read more

Контакти:

Централен офис:
България, 1113 София, бул. Цариградско шосе 83,
вход А, офис 1
тел/факс: (02) 980-77-47
office@eurobalance.bg

GPS coordinates: 42°40'35.7"N 23°21'29.2"E