Новини

Стотици инспектори на НАП проверяват зимните курорти

Обичайната контролна кампания започва Национална агенция за приходите в зимните курорти. Стотици инспектори на НАП ще извършват скрити и явни наблюдения, инвентаризации на наличните стоки и проверки за отчитане на оборотите. Ще се следи и движението на…

Read more

Договаряне без предварително обявление „Доставка на топлинна енергия от районна централа за нуждите на ТД на НАП София, обхващаща административни сгради на територията на гр. София”

.

Read more

НАП излъчи семинара “Данъци и осигуряване 2020”

Националната агенция за приходите проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство, както и изисквания и крайни срокове към бизнеса, регламентирани в Наредба Н-18.
Семинарът беше излъчван на живо в канала на приходната аг…

Read more

Публично състезание „Абонаментно поддържане и ремонт на асансьoр, включително доставка на резервни части, находящ се в административната сграда на Офис Видин при ТД на НАП Велико Търново“

.
.

Read more

Обява 9095454 “Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации в административните сгради на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване: Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен“

.
.

Read more

Обществена поръчка „Доставка на компютърни аксесоари и принадлежности за нуждите на ТД на НАП Велико Търново“

Обява и документация по ОП 19.12.2019

Read more

Публикувани са Структура и формат на файл и ред за подаване на данни в електронен вид със Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

Публикувани са структура и формат на файл и ред за подаване на данни в електронен вид със Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения, отнасящи се за доходи, изплатени след 31.12.2018 г.:
 
Стр…

Read more

Открита процедура „Доставка на софтуерни лицензи JetBrains Toolbox (All Products Pack)“

.

Read more

ТД на НАП Варна обявява търг с тайно наддаване на акцизни стоки

Търг с тайно наддаване №3/2020 г. за възлагане преработка на отнети и изоставени в полза на държавата по ЗАДС акцизни стоки – алкохол и алкохолни напитки, обявява ТД на НАП Варна на 16.01.2020г..
Акцизните стоки, които ще се възлагат за преработк…

Read more

Нови идентификационни номера по ДДС в Нидерландия от 01.01.2020 г. за всички физически лица, извършващи сделки в Европейския съюз

Всички физически лица, регистрирани по ДДС като данъчнозадължени лица, ще получат нов идентификационен номер по ДДС от Нидерландската данъчна и митническа администрация (NTCA). Този номер ще бъде активен, валиден и използваем от 1 януари 2020 г. Новият…

Read more

Контакти:

Централен офис:
България, 1113 София, бул. Цариградско шосе 83,
вход А, офис 1
тел/факс: (02) 980-77-47
office@eurobalance.bg

GPS coordinates: 42°40'35.7"N 23°21'29.2"E