Новини

Публикуван е клиентски софтуер за попълване на справките по чл. 73, ал. 1 и ал.6

Публикуван е Клиентския софтуер и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени след 31.12.2018 г. и декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 …

Read more

Публикувано е становище за прилагане на новите разпоредби за регистрация по ЗДДС

Публикувано е становище за прилагане на новите разпоредби по чл. 96, ал. 10 и 11 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/. 

Read more

Информацията в сайта на НАП е в процес на актуализация

Уважаеми потребители,
Информираме Ви, че във връзка с промените в данъчното и осигурително законодателство, в момента се актуализират документите и информацията в сайта на Националната агенция за приходите….

Read more

Важно за ползвателите на е-услуги на НАП. Нови изисквания към браузърите след 17 февруари

Уважаеми потребители на електронните услуги на НАП,
За повишаване на сигурността в обмена на данни между приходната агенция и клиентите и допълнителна защита на информацията от 17.02.2020 г. всички  електронни услуги, предоставяни от Националната …

Read more

Касовите бележки при пазаруване онлайн вече могат да не са от фискално устройство

С последните промени в Наредба № Н-18/2006 г. се предлага алтернативна възможност за регистриране и отчитане на онлайн продажбите, извършвани от електронните магазини. Лицата, приемащи неприсъствени плащания с дебитни или кредитни карти, вместо да изда…

Read more

Публикувано е становище по прилагане на осигурителното законодателство за 2020 г.

В рубрика “Становища, указания, инструкции” може да видите становището по прилагане на осигурителното законодателство за 2020 г.

Read more

Данъчна кампания 2020 ще започне на 10 януари

Данъчната кампания 2020 г. ще започне на 10 януари заради промени в законодателството. Декларациите за доходите на физическите лица и тези за облагане с корпоративни данъци могат да бъдат подадени най-рано на тази дата – както по електронен път, така и…

Read more

Открита процедура „Охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ и абонаментно сервизно обслужване и ремонт на СОТ, на административната сграда на ТД на НАП ГДО, находяща се в гр. София, ул. „Аксаков” № 29“, в две обособени позиции

.

Read more

Годишна отчетност за дейността на предприятията 2019 година

През 2020 година ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността, т.е. ще можете да подадете годишния си отчет за дейността на едно място съгласно Заповед за определянето на реда, начина…

Read more

Важно! Годишно приключване в НАП в периода 1-9 януари 2020 г.

В периода от 1 до 9 януари 2020 г. в НАП ще се извършват дейности, свързани  с процесите по годишно приключване за 2019г. и превключване работата на информационните системи за 2020 г.
==> Физически лица, които подават годишната си декларация за…

Read more

Контакти:

Централен офис:
България, 1113 София, бул. Цариградско шосе 83,
вход А, офис 1
тел/факс: (02) 980-77-47
office@eurobalance.bg

GPS coordinates: 42°40'35.7"N 23°21'29.2"E