Новини

ТД на НАП Велико Търново обявява търг с тайно наддаване на акцизни стоки

ТД на НАП Велико Търново организира провеждането на търг с тайно наддаване на алкохолни напитки по реда на Наредба № 7/02.09.2010 г. на минис…

Read more

Фирмите могат да проверят онлайн колко фискални устройства имат регистрирани

Фирмите, които имат електронен подпис, могат да проверяват онлайн колко фискални устройства има регистрирани на техния БУЛСТАТ. Чрез нов

Read more

ЕТ плащат 15% данък върху доходите си от стопанска дейност

Доходите от стопанска дейност на едноличните търговци (ЕТ), получени през 2012 г., се облагат със ставка от 15%. В същото време за доходите, под

Read more

Един работен ден за плащане на данъка върху доходите с отстъпка

До момента са подадени 20 000 декларации за облагане на доходите на физическите лица
Понеделник (11 февруари) е последният ден, в който физ

Read more

Публикувано е становище на изпълнителния директор относно определяне на приложимо законодателство по спогодба между Сърбия и България

Публикувано е:
 Становище на изпълнителния директор на НАП № 22-00-32/05. 02. 13 г. относно определяне на приложимото законодателство по Спого

Read more

НАП връща данъци на млади семейства с ипотечен кредит

И през 2013 г. един от членовете на младо семейство с ипотечен кредит може да намали данъчните си основи с лихвените плащания по заема през г…

Read more

Наемодателите подават нова декларация в НАП

Физическите лицата, които отдават помещения под наем на други физически лица, и съответно сами определят и внасят дължимия авансово данъ

Read more

Безработните могат да подадат заявление преди да платят здравни вноски, за да не изгубят права

Правилото важи за тези от тях, които имат стари дългове към хазната
От началото на годината всички хора, които сами внасят вноските си здр

Read more

Нова версия на софтуер за работа със системата Интрастат

ВАЖНО!!! Преди да започнете обновяването на софтуера се запознайте с Указанието за инсталиране и обновяване на МИО за 2013 г.
Нова версия

Read more

Активи за 5 млн. лв. продава НАП в нов електронен магазин

259 вещи и активи на стойност 4,897 млн. лв. продава чрез новия онлайн Портал за продажби Националната агенция за приходите (НАП). В новия елект…

Read more

Контакти:

Централен офис:
България, 1113 София, бул. Цариградско шосе 83,
вход А, офис 1
тел/факс: (02) 980-77-47
office@eurobalance.bg

GPS coordinates: 42°40'35.7"N 23°21'29.2"E