Новини

Колцентърът на НАП ще работи и на 30 март

Заради изтичащите срокове за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци, служителите на НАП ще отговарят на запитвания н…

Read more

Изтича срокът за подаване на корпоративните декларации

На 1 април изтича срокът за подаване на годишната данъчна декларация за облагане с корпоративни данъци, напомнят от НАП. Този срок важи и з…

Read more

ЦУ на НАП обявява конкурс за две щатни бройки в дирекция "Събиране", отдел "Публични вземания"

Централно управление на НАП обявява конкурс за 1 /една/ щатна бройка от длъжност „главен юрисконсулт” и 1 /една/ щатна бройка от длъ…

Read more

Указание за допълнение към Инструкция №13 за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране

Публикувано е писмо-указание №20-00-74/20.03.2013 г. до териториалните дирекции на НАП относно допълнение на Инструкция №13 от 2000 г. за

Read more

Интрастат формуляри и декларации за 2013 г.

Актуализирани са  Интрастат образците на формуляри и декларации за 2013 г.
Публикувани са и два нови формуляра за ползване от Инт…

Read more

Публикувани са измененя и допълнения на Наредба № Н-4/21.12.2007г. за прилагане на система Интрастат

Публикувани са измененя и допълнения на Наредба № Н-4/21.12.2007г. за прилагане на система Интрастат, обнародвани в ДВ, брой 28 от 19.03.2013г.
 

Read more

8,6 млн. лв. са приходите от данъка върху лихвите за месец

Приходите от данъка върху лихвите по срочни депозити на местни физически лица в търговски банки в страната, които са постъпили в хазната

Read more

И фирмите без дейност подават годишни декларации

2/3 от корпоративните декларациите досега са подадени по електронен път
Годишна  декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни …

Read more

ЦУ на НАП обявява конкурс за длъжността „директор на териториална дирекция на НАП” на ТД Пловдив

Централно управление на НАП обявява конкурс за длъжността „директор на териториална дирекция на НАП” на ТД Пловдив. 
Конкурсъ

Read more

Три пъти по-бързо възстановяват ДДС на фирми, покриващи златния стандарт на НАП

Фирмите, които покриват златния стандарт на НАП, ще получават обратно надвнесения от тях данък върху добавената стойност в срок до 10 дни с…

Read more

Контакти:

Централен офис:
България, 1113 София, бул. Цариградско шосе 83,
вход А, офис 1
тел/факс: (02) 980-77-47
office@eurobalance.bg

GPS coordinates: 42°40'35.7"N 23°21'29.2"E