Новини

Затруднено обслужване на клиенти в офиса на НАП в Стара Загора на 9 август

Уважаеми клиенти,
Поради технически проблем, на 9 август (четвъртък) в офиса на НАП в Стара Загора ще има затруднения при приемането и обработката на документи.
Междувременно клиентите на НАП в Стара Загора могат да ползват електронните услуги на Агенц…

Read more

Открита процедура „Доставка на гориво за отопление – газьол за отопление, за нуждите на офис Габрово при ТД на НАП Велико Търново“

.

Read more

10 офиса на НАП с нови банкови сметки от 1 август

10 офиса на НАП ще имат нови банкови сметки за плащане на данъци, осигуровки и други публични вземания от 1 август 2018 г. Промяната се налага заради вливането на СИБАНК в Обединена българска банка, в които приходната администрация е поддържала сметки …

Read more

Публично състезание 00530-2018-0067 „Предоставяне на услуги по поддържане и ремонт на електрическите инсталации в сгради, управлявани от НАП“

.

Read more

Предстои промяна в банковите сметки на 10 структури на НАП

Банковите сметки за плащане на задължения към бюджета във всички офиси на приходната агенция в град София, включително регистрираните в „Средни данъкоплатци и осигурители“, както и офисите  София-област, Габрово, Добрич, Кърджали, Монт…

Read more

Обява 9078902 „Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в сградите (и прилежащите към тях площи) на ТД на НАП Пловдив, находящи се в градовете Пловдив, Карлово, Пазарджик, Стара Загора, Казанлък, Кърджали, Хасково, Смолян и в Учебна база на НАП в град Доспат“

Обява № РД-44-12/26.07.2018 г. и приложения към нея 26.07.2018
Връзка към АОП 

Read more

Публично състезание 00530-2018-0066 „Застраховане на административните сгради и имущества на ТД на НАП Велико Търново, Дирекция ОДОП Велико Търново и офиси Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен“

Решение №14/26.07.2018г., oбявление и документация за участие в ОП 26.07.2018
Връзка към АОП

Read more

Обява 9078941 “Доставка на компютърни аксесоари и принадлежности за нуждите на ТД на НАП Велико Търново”

Обява № 9004/26.07.2018 г. и приложения към нея 26.07.2018
Връзка към АОП 

Read more

Открита процедура „Техническо обслужване и/или ремонт на моторни превозни средства /МПС/, включително доставка и монтаж на резервни части, материали и консумативи (без годишен технически преглед и без пътна помощ)”, в четири обособени позиции“

.

Read more

Открита процедура „Техническо обслужване и ремонт на климатична техника и климатични инсталации, включително доставка на резервни части, материали, консумативи и аксесоари, за нуждите на ТД на НАП София”

.

Read more

Контакти:

Централен офис:
България, 1113 София, бул. Цариградско шосе 83,
вход А, офис 1
тел/факс: (02) 980-77-47
office@eurobalance.bg

GPS coordinates: 42°40'35.7"N 23°21'29.2"E