Новини

Договаряне без предварително обявление 00530-2019-0082 „Разпределение на електрическа енергия (достъп и пренос през/до електроразпределителната мрежа ) ниско напрежение“

Решение за откриване на процедурата по ОП 30.10.2019
Връзка към АОП

Read more

Договаряне без предварително обявление 00530-2019-0081 „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по регулирани цени“

Решение за откриване на процедурата по ОП 30.10.2019
Връзка към АОП

Read more

ТД на НАП Варна обявява търг с тайно наддаване на акцизни стоки

Търг с тайно наддаване № 1/2019 г. за възлагане преработка на отнети и изоставени в полза на държавата по ЗАДС акцизни стоки – алкохол и алкохолни напитки, обявява ТД на НАП Варна на 22.11.2019 г.
Акцизните стоки, които ще се възлагат за преработ…

Read more

Обява 9094012 „Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество /застраховки сгради и имущество/ на ТД на НАП София”

Обява изх. № 97-00-7/29.10.2019 г., ведно с приложения от № 1 до № 9 към нея по ОП 29.10.2019
Информация за публикувана в профила на купувача обява изх. № 97-00-7/29.10.2019 г. по ОП 29.10.2019
Връзка към АОП
Информация за удължаване на срок…

Read more

До края на октомври се подават декларациите за дължими данъци за третото тримесечие на 2019 г.

Остават два дни за подаване на декларации за дължими данъци от предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица, извън тези по трудов договор, и са задължени по закон да удържат данък. Декларацията – по чл. 55, ал…

Read more

Публично състезание 00530-2019-0080 „Абонаментно поддържане и ремонт на асансьoр, включително доставка на резервни части, находящ се в административната сграда на Офис Видин при ТД на НАП Велико Търново“

 

Решение № 30/23.10.2019 г., обявление и документация за участие по ОП  23.10.2019
Връзка към АОП
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация по ОП 14.11.2019

 …

Read more

Обява 9093774 „Услуги по измиване и почистване на моторни превозни средства /МПС/ на офис Видин, офис Габрово и офис Ловеч при ТД на НАП Велико Търново, съгласно обособени позиции от № 1 до № 3”

Обява №7/22.10.2019г., ведно с приложения към нея по ОП 22.10.2019
Връзка към АОП
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти към Обява №7/ 22.10.2019 г. по ОП 04.11.2019
Протокол от работата на комисията по ОП 19.11.2019

&nbs…

Read more

Обществена поръчка “Осигуряване на устни преводи за нуждите на НАП”

 

Покана и документация по ОП  21.10.2019
НАП отвара ценови оферти по ОП 06.11.2019

 

Read more

Разпратени са фалшиви имейли от името на НАП

Разпространяват се фалшиви имейли от името на НАП, предупреждават от Агенцията. Те представляват съобщение за предстояща ревизия, като дори се споменава име на „служител“ в приходната администрация. Писмата приканват получателите им да се я…

Read more

Нова банкнота от 50 лева пуска БНБ

Българска народна банка пуска в обращение нова серия банкноти с номинална стойност 50 лева, емисия 2019 г. Общият дизайн и основните елементи на банкноти се запазват без съществени изменения. Въвеждат се  нови защитни елементи.
От 1 ноемв…

Read more

Контакти:

Централен офис:
България, 1113 София, бул. Цариградско шосе 83,
вход А, офис 1
тел/факс: (02) 980-77-47
office@eurobalance.bg

GPS coordinates: 42°40'35.7"N 23°21'29.2"E