Новини

Становище относно приложение на нулева ставка на ДДС за доставка на ин витро диагностични медицински изделия, предназначени за диагностика на COVID-19, както и за доставката на услуги, пряко свързани с тези изделия

Публикувано е:
Становище относно приложение на нулева ставка на данъка върху добавената стойност за доставка на ин витро диагностични медицински изделия, предназначени за диагностика на COVID-19, както и за вътробщностно придобиване на основание чл. 64…

Read more

Становище относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-13 от 17 декември 2019 г.

Публикувано е:
Становище относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и…

Read more

Нови 3,9 млн. лв. плати НАП по програмата за подкрепа с оборотен капитал

Още 3 968 539.58 лева плати НАП по програмата за подкрепа с оборотен капитал. Списъкът с одобрените кандидати се съдържа в Заповед №З-ЦУ-226 от 12.02.2021 г. на изпълнителния директор на НАП, публикувана тук. 
Предстои издаването на нови…

Read more

НАП и бизнесът продължават проекта за софтуерна фискализация

Докладът на работната група с представители на НАП, бизнес и браншовите организации с който се предлага въвеждане на софтуерна фискализация при електронните магазини е одобрен от ръководството на приходната агенция и работата по внедряването на новия м…

Read more

Актуализирани са най-често задаваните въпроси и техните отговори за безвъзмездна финансова помощ за МСП

Актуализирани са Най-често задаваните въпроси и техните отговори в рубриката: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП . Добавена е информация свързана с допустимостта на разходите и задълженията на одобрените катдидати, свързани с отч…

Read more

Обществена поръчка “Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на НАП“ в три обособени позиции

.

Read more

Списък на допуснатите/недопуснатите до събеседване кандидати за включване в списъка с независими експерти

Публикуван е списъкът на допуснатите/недопуснатите до събеседване кандидати за включване в списъка с независими експерти при разрешаване на данъчни спорове между държавите членки на ЕС.
Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе в електро…

Read more

НАП ще събира надвзетите партийни субсидии

Националната агенция за приходите ще събира надвзетите държавни средства на партиите и съответните коалиции, които са получени като субсидии и не са възстановени в законоустановения срок 31 януари 2021 г. Те представляват частни държавни вземания и по …

Read more

Още 2,9 млн. лв. плати НАП по програмата за подкрепа с оборотен капитал

Нови 2 972 046.19 лева плати НАП по програмата за подкрепа с оборотен капитал. Списъкът с одобрените кандидати се съдържа в заповед на изпълнителния директор на НАП, публикувана на https://nap.bg/page?id=799 . 
Предстои из…

Read more

Осигурителни декларации №1, №3, №5 и №6 ще се подават електронно след 9 ч. на 5 февруари

След 9 ч. на 5 февруари, в портала за електронни услуги на НАП, ще могат да се подават осигурителни Декларации образец №1 „Данни за осигуреното лице”, образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет”,&nb…

Read more
Page 2 of 204«12345»102030...Last »

Контакти:

Централен офис:
България, 1113 София, бул. Цариградско шосе 83,
вход А, офис 1
тел/факс: (02) 980-77-47
office@eurobalance.bg

GPS coordinates: 42°40'35.7"N 23°21'29.2"E