Новини

Публична покана № 9036778 "Доставка на компютърни принадлежности за нуждите на ТД на НАП Пловдив"

Публична покана № 9036778 и приложенията към нея
Връзка към АОП
Изх. № РД-44-16/28.11.2014 г.

Read more

Публична покана № 9036805 "Услуги по застраховане на сухопътни транспортни средства на НАП"

Публична покана № 9036805 и приложенията към нея
Връзка към АОП
Изх. № Е-12-00-576/28.11.2014г. 

Read more

Процедура 00530-2014-0157 "Обслужване на общата кореспонденция на НАП и куриерски услуги“, разделена в две самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Обслужване на общата кореспонденция на НАП чрез осъществяване на универсални и неуниверсални пощенски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги …"

Документация за участие, решение и обявление за обществената поръчка
Вижте цялата информация за поръчката… (АОП)
Отговор-разяснение по

Read more

Тествайте новата версия на сайта на НАП

НАП представя нова, преработена версия на интернет страницата си -www.new.nap.bg
Сайтът е променен по препоръка на неговите потребители и

Read more

Теменужка Янкова е освободена от позицията заместник-изпълнителен директор на НАП

Със заповед на министъра на финансите е прекратено правоотношението на г-жа Теменужка Янкова, която изпълняваше функциите на заместник-и…

Read more

Процедура 00530-2014-0156 "Охрана на обекти чрез сигнално-охранителни системи в две обособени позиции: 1.Охрана на обекти чрез сигнално-охранителни системи на недвижими имоти, стопански, складови и жилищни сгради, апартаменти и имуществото в тях отнети в полза на държавата, находящи се на територията на област София град, област София област, област Перник, област Кюстендил и област Благоевград: 2. Охрана на обекти чрез сигнално-охранителни системи на административни помещения с адрес: гр.Своге, ул.”Цар Симеон” № 9"

Документация за участие, решение и обявление за обществената поръчка
Вижте цялата информация за поръчката… (АОП)
Решението и поканата з

Read more

Процедура 00530-2014-0155 "Услуги по ремонт и поддържане на инсталации за отопление, абонатни станции и котли за отопление при необходимост за ТД на НАП гр. Бургас и УБ гр. Поморие"

.

Read more

Процедура 00530-2014-0154 "Текущ ремонт на покривна дограма в административна сграда на дирекция „Събиране“ към ТД на НАП София, с адрес: гр.София , ул. "Триадица" № 2"

Документация за участие, решение и обявление за обществената поръчка
Вижте цялата информация за поръчката… (АОП)

Read more

Заповед за предоставянето на информация в НАП за доходи по трудови правоотношения, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава–членка на ЕС и справка към нея

Утвърдена е Заповед № ЗЦУ-1501/17.11.2014 г. за предоставянето на информация в НАП за доходи по трудови правоотношения, начислени и/или изплатен

Read more

Обновена е версията на програмения продукт за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. № 3, обр. № 6

Публикувана е обновена версия на Програмен продукти за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6.
Рубрика Програмни

Read more

Контакти:

Централен офис:
България, 1113 София, бул. Цариградско шосе 83,
вход А, офис 1
тел/факс: (02) 980-77-47
office@eurobalance.bg

GPS coordinates: 42°40'35.7"N 23°21'29.2"E