Новини

Договаряне без предварително обявление 00530-2019-0005 „Доставка на топлинна енергия от районна централа за нуждите на офис Враца при ТД на НАП Велико Търново”

Решение за откриване на процедура № 4/20.02.2019 г. по ОП 20.02.2019
Връзка към АОП

Read more

Договаряне без предварително обявление 00530-2019-0006 „Доставка на топлинна енергия от районна централа за нуждите на офис Плевен при ТД на НАП Велико Търново”

Решение за откриване на процедура№ 5/20.02.2019 г. по ОП 20.02.2019
Връзка към АОП

Read more

Обява 9085830 „Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили на ТД на НАП Пловдив“

Обява РД-44-1#1/20.02.2019г., информация за публикувана обява РД-44-1/20.02.2019г., образци на документи и проект на договор за участие в ОП 20.02.2019
Връзка към АОП

Read more

Пряко договаряне 00530-2019-0003 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води – ВиК за административните сгради на офис за обслужване Добрич при ТД на НАП Варна с адреси: гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 7 и № 31”

Решение за откриване на процедурата по ОП 19.02.2019
Връзка към АОП

Read more

Договаряне без предварително обявление 00530-2019-0004 “Закупуване на 100 бр. електронни носители и зареждане на 499 бр. електронни носители, собственост на НАП, с 1 996 бр. тримесечни абонаментни превозни документи за пътуване по редовна тарифа в градски транспорт в гр. София за служители на НАП, разпределени в четири тримесечия или общо за период от 12 месеца с начална дата не по-рано от 11.04.2019 г.”

Решение за откриване на процедурата и покана по ОП 19.02.2019
Връзка към АОП

Read more

Договаряне без предварително 00530-2019-0002 „Доставка на природен газ за сградата на УЦ на НАП Боровец”

Решение за откриване на процедура по ОП 15.02.2019
Връзка към АОП

Read more

От 1 април касовите бележки за гориво ще съдържат подробна информация

От 1 април 2019 г. всички касови бележки, които получаваме за заредено гориво на бензиностанциите, ще са по-подробни. Целта е крайният потребител да бъде информиран за това каква част от платената от него сума за закупените течни горива представлява ко…

Read more

НАП: До края на идната седмица докладваме на министъра на финансите за касовите апарати

Фирмите, ползващи софтуер за продажбите са повече от очакваното
До края на следващата седмица експертите на НАП ще докладват в Министерството на финансите готовността на бизнеса да изпълни изискванията за смяна на касовите апарати и софтуера за управле…

Read more

Обява 9085627 „Предоставяне на технически услуги по отстраняване на аварии, извън текущите ремонти за нуждите на ТД на НАП София и нейните офиси и изнесени работни места, разположени на територията на гр. София, гр. Перник, гр. Кюстендил, гр. Благоевград, гр. Ботевград, гр. Ихтиман, гр. Самоков, гр. Своге, гр. Елин Пелин, гр. Костинброд, гр. Пирдоп, гр. Дупница, гр. Сандански, гр. Петрич, гр. Разлог и гр. Гоце Делчев”

 

Обява изх. № 97-00-1/14.02.2019 г., ведно с приложения от № 1 до № 12 към нея по ОП 14.02.2019
Информация за публикувана в профила на купувача Обява по ОП14.02.2019
Връзка към АОП

 …

Read more

Фирмите подават в НАП данни за платени доходи на физически лица

До 15 март предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2018 г. доходи на физически лица, посочени в чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), са длъжни да представят в НАП справка по образец …

Read more
Page 1 of 17112345»102030...Last »

Контакти:

Централен офис:
България, 1113 София, бул. Цариградско шосе 83,
вход А, офис 1
тел/факс: (02) 980-77-47
office@eurobalance.bg

GPS coordinates: 42°40'35.7"N 23°21'29.2"E