Новини

Списък на допуснатите/недопуснатите до събеседване кандидати за включване в списъка с независими експерти

Публикуван е списъкът на допуснатите/недопуснатите до събеседване кандидати за включване в списъка с независими експерти при разрешаване на данъчни спорове между държавите членки на ЕС.

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе в електронна среда в периода 8-10 февруари 2021 г. Всеки допуснат кандидат ще получи покана на посочения от него електронен адрес, в която са уточнени точният час и начинът за включване в събеседването.

Комисията за подбор на независимите експерти е определена със Заповед на изпълнителния директор на НАП № ЗЦУ-165/03.02.2021 г.

Leave a Reply

Контакти:

Централен офис:
България, 1113 София, бул. Цариградско шосе 83,
вход А, офис 1
тел/факс: (02) 980-77-47
office@eurobalance.bg

GPS coordinates: 42°40'35.7"N 23°21'29.2"E