Новини

Публикуван е нов образец на Справката за изплатени доходи на физическа лица

Публикуван е нов образец на Справката за изплатени доходи на физическа лица по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, утвърден от министъра на финансите: 

Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ (ОБРАЗЕЦ на документ)

Leave a Reply

Контакти:

Централен офис:
България, 1113 София, бул. Цариградско шосе 83,
вход А, офис 1
тел/факс: (02) 980-77-47
office@eurobalance.bg

GPS coordinates: 42°40'35.7"N 23°21'29.2"E