Новини

Публикувана е обновена версия на програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация

Публикувана е нова версия 9.04 на клиентския софтуер за генериране на отчетни регистри, справка-декларация за ДДС и VIES-декларация.

Новата версия включва промени в правилата за валидация на файловете за справка-декларация за ДДС, дневник за покупките и дневник за продажбите, но не засяга структурата на файловете. Има промяна в структурата на файла за VIES-декларацията.

Промените при прием на справка-декларация за ДДС, дневник за покупки, дневник за продажби и VIES-декларацията ще се прилагат за данъчни периоди от април 2020 г. 

Ако Вие не използвате и не възнамерявате да използвате режима складиране на стоки до поискване, тогава не е необходимо да променяте използваният от Вас софтуер за генериране на справка-декларация за ДДС, дневници и VIES-декларация. НАП ще приеме и обработи подадените от Вас данни, както и до момента.

Само в случай, че Вие прилагате режима складиране на стоки до поискване е необходима промяна в използвания от Вас софтуер за генериране на СД за ДДС, дневници за покупки и продажби и VIES-декларация.

Leave a Reply

Контакти:

Централен офис:
България, 1113 София, бул. Цариградско шосе 83,
вход А, офис 1
тел/факс: (02) 980-77-47
office@eurobalance.bg

GPS coordinates: 42°40'35.7"N 23°21'29.2"E