Новини

Нова версия на офлайн модула за Интрастат оператора МИО

Публикувана е нова версия на офлайн модула за Интрастат оператора МИО за 2021 г, която подменя версията публикувана на 25.01.2021 година. Промяната е премахване на код на държава "EU - Европейски съюз" от номенклатурата на страните, тъй като той не се използва в Интрастат. Интрастат операторите, които вече са инсталирали предходната версия (МИО 8.0.1) не е нужно да инсталират новата версия, но не трябва да използват този код. В противен случай декларацията ще бъде отхвърлена при подаването.

Leave a Reply

Контакти:

Централен офис:
България, 1113 София, бул. Цариградско шосе 83,
вход А, офис 1
тел/факс: (02) 980-77-47
office@eurobalance.bg

GPS coordinates: 42°40'35.7"N 23°21'29.2"E