Slider Image

Счетоводна къща "Евробалaнс" е динамично развиваща се фирма с основен предмет на дейност - счетоводно обслужване на предприятия, счетоводни, финансови и търговски консултации на заинтересовани лица, финансов анализ, данъчни и трудови консултации.

Контакти:

Централен офис:
България, София, ул. Карнеги 10
тел/факс: (02) 980-77-47
office@eurobalance.bg

GPS coordinates: E: 23° 19′ 18.34” N: 42° 41′ 03.15”